farzand.uz

Фарзандингиз кераксиз сайтларга киришидан ҳавотирдамисиз?

Фарзандингиз кераксиз сайтларга киришидан ҳавотирдамисиз?

Агар сиз қачондир болангиз фойдаланган браузернинг архивини текширганингизда, тўсатдан нобоп сайтларга кирилганини кўрсангиз, жаҳлингиз чиқиши табиий. Бу ҳолатни бартараф этиш…
Давоми