farzand.uz

Мактаб ёшидаги болалар учун соғлом овқатланиш тарзини ташкил этамиз

Мактаб ёшидаги болалар учун соғлом овқатланиш тарзини ташкил этамиз

Барчамиз фарзандларимизнинг соғлом бўлишини истаймиз. Шундай экан, ўсаётган организмга биринчи навбатда нима керак бўлади? Албатта тўғри овқатланиш! Мактаб ёшидаги болалар…
Давоми